KOULUTUSPALVELUT

Varautumisvelvoitteiden mukaiset turvakoulutukset mm. uhkatilanteiden,
ensiapuvalmiuden ja paloturvallisuuden osalta.

Koulutustarjontaamme kuuluu mm:
- Työturvallisuuskortti
- Tulityökortti
- Ensiapukoulutukset (HÄTÄEA, EA1 ja EA2)
- Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta
- Kaupan turva ja hävikintorjunta
- Järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin koulutukset

KOULUTUSKALENTERI

KYSY KOULUTUKSISTA

"Tavoitteena onnettomuuksien ennaltaehkäisy,
sekä nopea ja oikea vaste poikkeustilanteessa"

 

ASIANTUNTIJA- JA SUUNNITTELUPALVELUT

Lakisääteisten suunnittevelvoitteiden lisäksi tarjoamme monipuolisia
ja kustannustehokkaita asiantuntijapalveluita eri toimialoille:
- Pelastus- ja turvallisuussuunnittelu
- PK-yrityksen turvakartoitus
- Henkilöturva- ja uhka-analyysi
- Murtosuojauksen ja kiinteistöturvallisuuden ratkaisut
- Turvapäällikkö™ -palvelu

TÄSTÄ YHTEYS ASIANTUNTIJAAN