Turvallisuuspalvelut

Kiinteistö- ja toimialaturvallisuus

Toimipaikkojen ja -tilojen riskiarvioon perustuva kustannustehokas suojaaminen.

 • Turvallisuusluokitus ja luokituksen mukainen rakenteellinen suojaus
 • Turvallisuusvalvonta, vartiointi ja valvomotoiminta
 • Kiinteistö- ja turvatekniikka

Tuotannon ja toiminnan turvallisuus

Häiriöttömän tuotannon, toiminnan ja työskentelyn turvaaminen ja omaisuuden anastamisen tai vahingoittamisen estäminen.

 • henkilöstön, asiakkaiden, vieraiden ja liikenteen ohjaus
 • varastoinnin ja kuljetusten turvallisuus
 • työturvallisuus työpaikalla
  (yksintyöskentelyn turvallisuus, väkivallan ja uhkatilanteiden hallinta)

Rikos- ja henkilöturvallisuus

Toiminnan, henkilöstön ja omaisuuden suojaaminen rikoksia vastaan, rikosten ennaltaehkäisy ja tapahtuneiden rikosten selvittäminen.

 • asiakasturvallisuus, yritysturvallisuus, kodin ja perheen turvallisuus
 • rikosilmoitinjärjestelmät
 • henkilösuojaus erityistapauksissa

turvallisuuspalvelut