KIINTEISTÖ- JA TOIMITILATURVALLISUUS

Toimipaikkojen ja -tilojen riskiarvioon perustuva kustannustehokas suojaaminen.
- Turvallisuusluokitus ja luokituksen mukainen rakenteellinen suojaus
- Turvallisuusvalvonta, vartiointi ja valvomotoiminta
- Kiinteistö- ja turvatekniikka

TUOTANNON JA TOIMINNAN TURVALLISUUS

Häiriöttömän tuotannon, toiminnan ja työskentelyn turvaaminen
ja omaisuuden anastamisen tai vahingoittamisen estäminen.
- henkilöstön, asiakkaiden, vieraiden ja liikenteen ohjaus
- varastoinnin ja kuljetusten turvallisuus
- työturvallisuus työpaikalla
(yksintyöskentelyn turvallisuus, väkivallan ja uhkatilanteiden hallinta)

RIKOS- JA HENKILÖTURVALLISUUS

Toiminnan, henkilöstön ja omaisuuden suojaaminen rikoksia vastaan, rikosten ennaltaehkäisy
ja tapahtuneiden rikosten selvittäminen.
- asiakasturvallisuus, yritysturvallisuus, kodin ja perheen turvallisuus
- rikosilmoitinjärjestelmät
- henkilösuojaus erityistapauksissa