Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukaiset tiedot.


Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön yhteystiedot

Orimattilan Vartiointikeskus Oy
Kimmo Rentola
kimmo.rentola@vartiointikeskus.fi
Artjärventie 201, 16300 Orimattila
Y-tunnus: 0948890-3
Kotipaikka: Orimattila


Rekisteriselosteet

Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja henkilötietolakia. Olemme liittäneet oheen linkit henkilörekistereihin, joita käytämme:


Tarkastusoikeus, kielto-oikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen

Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus:

  1. Tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia henkilötietoja
  2. Ilman aiheetonta viivytystä saada oikaistuksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto
  3. Kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja esimerkiksi suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Näiden oikeuksien toteuttamiseksi voit olla yhteydessä Orimattilan Vartiointikeskukseen. Oikeuksien toteuttaminen edellyttää, että voimme vahvistaa henkilöllisyytesi luotettavalla tavalla.