Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Orimattilan Vartiointikeskus Oy
y-tunnus 0948890-3 
Kotipaikka: Orimattila 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI

Asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Orimattilan Vartiointikeskus Oy
Artjärventie 201
16300 Orimattila

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakastietojen rekisteröinti: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

REKISTERIN TIETOLÄHDE 

Asiakas luovuttaa tiedot tilauksen yhteydessä.

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tallentaa tiedot asiakaspalvelua varten. Tietojen keruu perustuu lakiin yksityisistä turvapalveluista, 8§.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan tarvittaessa viranomaiselle, tilitoimistolle laskutuksen yhteydessä.

MITEN VOIT TARKISTAA TIETOSI 

Kirjallisella tietopyynnöllä Orimattilan Vartiointikeskus Oy:ltä.

SÄILYTYS

Tietoja säilytetään kaksi täyttä vuotta laskettuna tapahtumapäivän vuoden lopusta.

HÄVITYS

Tiedot hävitetään asianmukaisesti viimeistään yhden kuukauden aikana hävitysajankohdan lopusta.