Orimattilan Vartiointikeskus Oy  
y-tunnus 0948890-3  
Kotipaikka: Orimattila  
   
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen REKISTERISELOSTE  
   
   
REKISTERI Asiakasrekisteri
   
   
REKISTERINPITÄJÄ Orimattilan Vartiointikeskus Oy
  Artjärventie 201
  16300 Orimattila
   
   
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Asiakastietojen rekisteröinti: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
   
   
   
REKISTERIN Asiakas luovuttaa tiedot tilauksen yhteydessä.
TIETOLÄHDE  
   
   
TIETOJEN KÄSITTELYN Tallentaa tiedot asiakaspalvelua varten.
TARKOITUS Tietojen keruu perustuu lakiin yksityisistä turvapalveluista, 8§.
   
   
SÄÄNNÖNMUKAISET Tietoja luovutetaan tarvittaessa viranomaiselle, tilitoimistolle laskutuksen
TIETOJEN LUOVUTUKSET yhteydessä.
   
   
MITEN VOIT Kirjallisella tietopyynnöllä Orimattilan Vartiointikeskus Oy:ltä.
TARKISTAA TIETOSI  
   
   
SÄILYTYS Tietoja säilytetään kaksi täyttä vuotta laskettuna tapahtumapäivän vuoden lopusta.
   
   
HÄVITYS Tiedot hävitetään asianmukaisesti viimeistään yhden kuukauden aikana
  hävitysajankohdan lopusta.