Orimattilan Vartiointikeskus Oy  
y-tunnus 0948890-3  
Kotipaikka: Orimattila  
   
   
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen REKISTERISELOSTE  
   
   
REKISTERI Tapahtumailmoitusrekisteri
   
   
REKISTERINPITÄJÄ Orimattilan Vartiointikeskus Oy
  Artjärventie 201
  16300 Orimattila
   
   
REKISTERIN Toimenpiteiden kohteen tietojen rekisteröinti: Nimi, osoite,
TIETOSISÄLTÖ henkilötunnus, autojen rekisteritunnukset.
   
   
REKISTERIN Toimenpiteiden kohde antaa tietonsa paikan päällä.
TIETOLÄHDE  
   
   
TIETOJEN KÄSITTELYN Asiakastoimeksiannon toteuttamiseksi.
TARKOITUS  
   
   
SÄÄNNÖNMUKAISET Tietoja luovutetaan tarvittaessa viranomaiselle ja asiakkaalle.
TIETOJEN LUOVUTUKSET  
   
   
MITEN VOIT Kirjallisella tietopyynnöllä Orimattilan Vartiointikeskus Oy:ltä
TARKISTAA TIETOSI  
   
   
SÄILYTYS Tietoja säilytetään kaksi täyttä vuotta laskettuna tapahtumapäivän vuoden lopusta.
   
   
HÄVITYS Tiedot hävitetään asianmukaisesti viimeistään yhden kuukauden aikana hävitysajankohdan lopusta.