Tapahtumailmoitusrekisterin rekisteriseloste

Orimattilan Vartiointikeskus Oy 
y-tunnus 0948890-3 
Kotipaikka: Orimattila 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen REKISTERISELOSTE 

REKISTERI

Tapahtumailmoitusrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Orimattilan Vartiointikeskus Oy
 Artjärventie 201
 16300 Orimattila

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Toimenpiteiden kohteen tietojen rekisteröinti: Nimi, osoite, henkilötunnus, autojen rekisteritunnukset.

REKISTERIN TIETOLÄHDE 

Toimenpiteiden kohde antaa tietonsa paikan päällä.

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Asiakastoimeksiannon toteuttamiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 

Tietoja luovutetaan tarvittaessa viranomaiselle ja asiakkaalle.

MITEN VOITTARKISTAA TIETOSI 

Kirjallisella tietopyynnöllä Orimattilan Vartiointikeskus Oy:ltä

SÄILYTYS

Tietoja säilytetään kaksi täyttä vuotta laskettuna tapahtumapäivän vuoden lopusta.

HÄVITYS

Tiedot hävitetään asianmukaisesti viimeistään yhden kuukauden aikana hävitysajankohdan lopusta.